Įgyvendintas projektas „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“

Naujienos: Savivalda , 2024-04-23 05:46
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Telšių r.

Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ UAB „Telšių vandenys“ įgyvendino projektą „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 (toliau – Projektas). Projekto partneris – Telšių rajono savivaldybės administracija. Bendra Projekto vertė – 10.176,6 tūkst. Eur, iš kurių ES struktūrinių fondų lėšos – 8.650,1 tūkst. Eur ir UAB „Telšių vandenys“ biudžeto lėšos – 1.526,5 tūkst. Eur. Projektas pradėtas įgyvendinti 2016 m., užbaigtas 2023 m. pabaigoje.Projekto metu įgyvendintas tikslas – sukurtas reikiamas nuotekų dumblo apdorojimo technologinis pajėgumas Telšių regione bei sumažintas neigiamas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai nuotekų dumblo apdorojimo metu.

Projekto rezultatai – projekto įgyvendinimo metu dumblo apdorojimo įrenginiai pastatyti Telšių nuotekų valymo įrenginių teritorijoje (Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių raj. sav.). Šiuose įrenginiuose bus apdorojamas Telšių, Plungės ir Rietavo nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs nuotekų dumblas. Įrenginių veikimo metu, nuotekų dumblas bus pūdomas, šio proceso metu išgautos biodujos panaudojamos kogeneracinėje jėgainėje, kurioje generuojama elektra bei šiluma. Atlikus pūdymo procesą, nuotekų dumblas bus džiovinamas, pagaminant deginimui tinkamą kurą. Toks procesas, leis sumažinti aplinkos taršą ir užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi.


šaltinis: https://telsiai.lt/naujienos/igyvendintas-projektas-telsiu-dumblo-apdorojimo-irenginiu-statyba


  • © 2024 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN