Profilaktinis vaikų tikrinimas prieš mokslo metus

Naujienos: Švietimas , 2019-08-23 08:13
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Telšių r.
Profilaktinis vaikų tikrinimas prieš mokslo metus

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
TELŠIŲ DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: J. Biliūno g. 3, LT-87317 Telšiai, tel. (8 444) 47 276, faks. (8 444) 69 720,
el. p. telsiai@nvsc.lt


Laikraščiui „Telšių žinios“
tz@tzinios.lt

Portalui „Žemaitija“
zemaitija.lt@gmail.com

Portalui Etaplius (Telšių rajonas)
redakcija@etaplius.lt

PRANEŠIMAS SPAUDAI

APIE VAIKŲ SVEIKATOS PAŽYMAS

2019-08-23 Nr. (8-12 1.11 E)BV-40649

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento specialistai primena, kad prieš kiekvienų mokslo metų pradžią visiems vaikams lankantiems mokyklas ir darželius, privaloma apsilankyti pas savo šeimos gydytoją ar vaikų ligų gydytoją bei gydytoją odontologą ir profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Profilaktiniai vaikų sveikatos patikrinimai tiek pas šeimos gydytoją, tiek pas gydytoją odontologą yra apmokami Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, todėl tėvams ar globėjams už juos mokėti nereikia. Vaiko sveikatos pažymėjimas galioja vienerius metus nuo jo išrašymo dienos, o sveikatą pasitikrinti reikia iki rugsėjo 15 d.
Duomenys apie vaiko sveikatos būklę yra tvarkomi elektroniniu būdu, popierinių vaiko sveikatos pažymėjimų į ugdymo įstaigas pristatyti nereikia.
Panaikintas reikalavimas į kai kurias vaikų neformaliojo švietimo įstaigas pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijas.
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. yra panaikintas reikalavimas į vaikų neformaliojo švietimo įstaigas pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijas.
Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 20:2018 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-696, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas (išskyrus organizuojančius kūno kultūros ir sporto pratybas), turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu, mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai. Jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo (būrelio) veikloje gali turėti įtakos vaiko sveikatai, tai tokias profilaktinio patikrinimo išvadas neformaliojo švietimo būreliams turi pateikti tėvai. Asmenys, lankantys bet kokias organizuotas kūno kultūros ir sporto pratybas bei dalyvaujantys varžybose, privalo reguliariai tikrintis sveikatą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtinta Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarka, sportuojančių asmenų profilaktinius sveikatos tikrinimus atlieka: sportininkų, kurie sistemingai ir nuolat treniruojasi, dalyvauja sporto varžybose – sporto medicinos centrų sporto medicinos gydytojai, privalomai arba prireikus konsultuodamiesi su kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais; sportuotojų, kurie laikosi sveikos gyvensenos principų, ir sporto mokymo įstaigų pradinio rengimo grupių narių – profilaktinius sveikatos tikrinimus atliekantys šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, privalomai arba prireikus konsultuodamiesi su kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais. Profilaktinio sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys įrašomi į sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a).
Dar apie vieną naujovę.
Nuo š. m. rugsėjo atsisakoma 094/a medicininės pažymos, kuria buvo pateisinamas vaikų neatvykimas į mokyklą ar darželį dėl ligos. Sprendimus, kokiu būdu turi būti pranešama apie praleistas pamokas, pateikimo terminus, pateisinamų pamokų skaičių, priims visa ugdymo įstaigos bendruomenė.


Kontaktai žiniasklaidai
Rima Banevičienė
Tel. (8 444) 69 721
El. p. rima.baneviciene@nvsc.lt


Telšių departamento direktorė
Giedrė LigeikienėR. Banevičienė, tel. (8 444) 69 721, faks. (8 444) 69 720, el. p. rima.baneviciene@nvsc.lt


  • © 2022 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN