Naujosios AKmenės viešojoje bibliotekoje įvyko Tarptautinio „Poezijos pavasario 2021“ šventė

Naujienos: Švietimas , 2021-07-13 07:25
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Akmenės r.
Naujosios AKmenės viešojoje bibliotekoje įvyko Tarptautinio „Poezijos pavasario 2021“ šventė

Viešojoje bibliotekoje įvyko Tarptautinio „Poezijos pavasario 2021“ šventė „Žydintys poezijos pavasario posmai“, kurią organizavo Viešosios bibliotekos administracija. Šio renginio vedėjos - Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė - renginio organizatorė, Viešosios bibliotekos bibliotekininkė Kristina Urniežienė pristatė Tarptautinio „Poezijos pavasario 2021“ šventės dalyvius poetus, literatus iš Vilniaus, Kauno, Estijos, Akmenės krašto, supažindino su jų kūryba.

MINDAUGAS VALIUKAS – poetas, prozininkas, dramaturgas, dainų autorius ir režisierius. Pirmasis poezijos rinkinys „Mėnulio keramika“ apdovanotas Z. Gaidamavičiaus-Gėlės premija kaip geriausias metų debiutas. Vėliau išleido eilėraščių rinkinius: „Vogta vinis“ (2003), „Dambrelis“ (2006), 2005 m. išleido pjesių rinkinį „Kreatyvo mirtis“. Tai vienas ryškiausių savo kartos poetų, 4 knygų autorius, jo eilėraščiai išversti į 10 pasaulio kalbų. Tarptautinių haiku konkursų nugalėtojas ir laureatas Mindaugas yra įtrauktas į lietuvių haiku antologiją „Vėjo namai“, tarptautinę haiku antologiją „Horizon“, almanachą „Rossinki“, išleidęs haiku meistrų ir skaitytojų įvertintą knygą „Dambrelis“. Nuo 2011 metų Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

GVIDAS LATAKAS – poetas, dailininkas. Nuo 2013 metų Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Gvido Latako eilėraščiai publikuoti spaudoje, savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“, žurnale „Nemunas“, įvairiuose almanachuose. 2009 m. skirta Zigmo Gėlės literatūrinė premija už pirmą jo eilėraščių knygą „Kol išsiris varniukai“. 2016 m. literatūrinė Vlado Šlaito premija už poezijos rinkinį „Lokenos“.

RAMUNĖ BRUNDZAITĖ – poetė, vertėja. 2013 m. poetei įteiktas poetinio Druskininkų rudens Jaunojo jotvingio prizas, 2014 m. „Poezijos pavasario“ metu įteikta Vilniaus miesto mero premija už poeziją apie Vilnių.

TRIIN PAJA – poetė iš Estijos. 2012 m. išleido knygą „Kai mano brolis buvo actekas“.

Renginyje dalyvavo Akmenės krašto literatai: poetas, rašytojas socialinių mokslų daktaras, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ narys, poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas Kęstutis Krencius, Vitalija Žakienė - poetė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ narė, Aurelija Gerulskienė – poetė, bibliotekininkė, Andrius Almanis, Rima Almanis – Akmenės krašto literatai, poetės iš Mažeikių – Liucija Jagielienė ir Bronislava Paulauskienė, poetė iš Ventos Irena Viršilienė.

Renginio dalyviams Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė paskaitė sveikinimą – eilėraštį apie poeziją, kurį parašė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, Statės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureate Dalia Milukaitė – Buragienė.

Renginyje dalyvavo poeto Vytauto Mačernio dukterėčia Vitalija Rupšienė.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė Viešojoje bibliotekoje parengtą spaudinių parodą „Žydintys Poezijos pavasario posmai“. Spaudinių parodoje atsispindi kiekvieno atvykusio poeto, rašytojo kūryba. Informacija šiai parodai renkama iš knygų, įvairių publikacijų, straipsnių, literatūrinių žurnalų, periodinių leidinių: „Metai“, „Literatūra ir menas“, „Varpai“. Apie Akmenės krašto literatų kūrybą skelbiama literatų svetainėje akmeneskrastoliteratai.lt

Poetas, dramaturgas, poezijos kūrėjas Mindaugas Valiukas renginio dalyviams paskaitė poezijos eilėraščių: „Senelės pasaka“, padainavo savo dainą „Įsimylėjau“. Paskaitė naujausią kūrinių ciklą, kurie gimė rengiant lietuvių kūrėjų ekspoziciją Maironio muziejuje, tekstai apie žinomus Lietuvos rašytojus.

Poetas Gvidas Latakas paskaitė savo poezijos eilių „Žemaitijos žolė žalesnė“, šias poezijos eiles įvertino profesorė Viktorija Daujotytė kilusi iš Žemaitijos, „Miškininkas“, „Drugelninkai“, „Nežinomi šventieji“, „Špygelis“, „Ventės ragas“, „Du čemodanai“. Poetas eilėraščius perteikė prasmingai – kiekvienas poeto eilėraštis turi savo istoriją.

Poetė Ramunė Brandzaitė paskaitė eilėraščius „Knygyno kontekste“, „Metai“, „Pirmas pasimatymas“, „Lazdynų Pelėda“ ir kt.

Poetė iš Estijos Triin Paja paskaitė eilėraščius „Raganoms“, „Išeik“ ir kitus estų kalba, kuriuos į lietuvių kalbą vertė ir paskaitė poetė Ramunė Brundzaitė.

Poezijos eiles Poezijos pavasario šventėje skaitė poetai Darius Rekis, Gražina Blinkinienė, Andrius Almanis, Rima Almaniai, Bronislava Paulauskienė, Aurelija Gerulskienė, Liucija Jagielienė.

Poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys Kęstutis Krencius padainavo dainas „Draugai“, „Akys šneka“ ir kitas. Poetas Viešajai bibliotekai padovanojo naujai išleistą knygą „Aš gimtinės glėby“.

Poetės Vitalijos Žakienės eilėraščius paskaitė Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir bibliotekininkė Kristina Urniežienė. Poetė Vitalija Žakienė Viešajai bibliotekai padovanojo savo išleistos poezijos knygą „Iš vieno gyvenimo“.

Poetė iš Ventos Irena Viršilienė paskaitė poezijos posmus, padovanodama savo išleistą poezijos eilėraščių knygą „Mano mintys“.

Poetė iš Mažeikių Liucija Jagielienė mintimis pasidalino apie kūrybą, paskaitė eilėraščių, pristatė ir padovanojo savo išleistą poezijos knygą „Gyvenimo žiedai“.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pasiūlė skaitytojams susipažinti su Viešojoje bibliotekoje eksponuojama rašytojo Vytauto Almanio fotografijų paroda „Vytauto Almanio Altajus“ ir pakvietė į rašytojo Vytauto Almanio kūrybos vakarą.

Tarptautinė „Poezijos pavasario“ šventė įvyko ir Kivyliuose. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė poetus Mindaugą Valiuką, Gvidą Lataką, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatę, dainuojamosios poezijos kūrėją ir atlikėją Vilhelminą Imbrienę. Mintimis apie poetės išleistą eilėraščių knygą „Apmąstymai ir pasikalbėjimai“ pasidalino Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė. Vilhelminos Imbrienės knygoje eilėraščiai skirti meilei, darbui, žmogui, gamtai, gimtinei, tėviškei. Autorės eilėraščiai kartu su jos sukurtomis melodijomis tampa dainomis, kurios mėgiamos ir dainuojamos poezijos gerbėjų.

Mindaugas Valiukas paskaitė haikus „Ką pasėjai tą ir pjauni“, „Kaip lėtai leidžiasi krušos nuplakti vyšnių žiedlapiai“.

Gvidas Latakas mintimis pasidalino apie žemaičių tarmę, paskaitė poezijos eilėraščių „Suokalbis“, „Pokalbis“ ir kitus.

Poetė Ramunė Brundzaitė ir poetė iš Estijos Triin Pija paskaitė savo kūrybą.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo poetams už poezijos eiles ir pakvietė sveikinimo žodį tarti Kivylių kaimo filialo vyr. bibliotekininkę Romą Kristinaitienę ir bendruomenės pirmininkę Rasą Bliudžiuvienę, kurios pasveikino poetus.

Viešajai bibliotekai poetas Gvidas Latakas padovanojo knygų „Tarptautinis poezijos pavasaris – 21“.

Dalios Markulienės nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Viešosios bibliotekos bibliotekininkė Kristina Urniežienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, poetė Ramunė Brundzaitė. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: poetė iš Ventos Irena Viršilienė, poetė Rima Almanis, poetė Vitalija Žakienė, poetas Gvidas Latakas, poetė iš Estijos Triin Paja, poetės Liucija Jagielienė, Bronislava Paulauskienė. Trečioje eilėje iš kairės į dešinę: poetas Andrius Almanis, poetas Mindaugas Valiukas, poetė Aurelija Gerulskienė, poetė Gražina Blinkinienė, poetas Kęstutis Krencius, poetas Darius Rekis.Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė
šaltinis: https://akmene.lt/naujienos/viesojoje-bibliotekoje-ivyko-tarptautinio-poezijos-pavasario-2021-svente/3184


  • © 2021 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN