Įvyko Vaikų gerovės ir globos centro atidarymo šventė

Naujienos: Savivalda , 2021-06-05 18:41
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Šilutės r.
Įvyko Vaikų gerovės ir globos centro atidarymo šventė

Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga duris atvėrė Vaikų geros ir globos centras. Šventiniame renginyje simbolinę atidarymo juostą perkirpo bei sėkmingo darbo linkėjo Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis bei Administracijos direktoriaus pavaduotoja Dalia Rudienė.

Šios įstaigos tiklas - užtikrinti, kad visiems, tėvų globos netekusiems vaikams, įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams), įtėviams bei kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ar asmenims, norinčiais jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Centras vykdo šias funkcijas:

Globos centro funkcijos:

budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų, įtėvių paieška, atranka;
paruošimas globoti, prižiūrėti vaiką (-us) pagal GIMK programą;
bendradarbiaujant su VTAIĮT išvados dėl pasirengimo vaiko globai rengimas ir budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų skyrimas atsižvelgiant į vaiko interesus;
individualaus pagalbos vaikui plano sudarymas, koregavimas, koordinavimas, atvejų koordinavimas;
pagalbos vaikui, prižiūrimam budinčio globotojo, teikimas ir (ar) organizavimas (pvz., papildoma psichologinė, psichiatrinė, pagalba, neformalus ugdymas);
pagalbos teikimas ir (ar) budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai (psichologinė, konsultacinė, teisinė ir pan.);
bendradarbiavimas su pagalbą biologinei vaiko (-ų) šeimai teikiančiais socialiniais darbuotojais (individualaus pagalbos šeimai ir vaikui plano suderinimas, vaiko (-ų) vizitų grafiko sudarymas, dalyvavimas atvejo nagrinėjimo posėdžiuose ir pan.);
tarpininkavimas budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai socialinių paslaugų, švietimo, teisėsaugos, sveikatos įstaigose dėl paslaugų vaikui;
atokvėpio paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas;
budinčio globotojo veiklos analizės atlikimas ir teikiamų paslaugų kokybės vertinimas;
globos, įvaikinimo viešinimas;
metodinė pagalba bendruomeniniams vaikų globos namams ir jų darbuotojams, šeimynoms.
Daugiau informacijos tel. 8 631 81 411 arba el. p. info@vggc.ltKomunikacijos skyrius
šaltinis: https://www.silute.lt/naujienos/ivyko-vaiku-geroves-ir-globos-centro-atidarymo-svente/8047


  • © 2021 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN