Aptarta Akmenės rajono švietimo situacija

Naujienos: Švietimas , 2021-02-01 16:08
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Akmenės r.
Aptarta Akmenės rajono švietimo situacija

Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 2021 sausio 28 d. organizavo švietimo įstaigų vadovų pasitarimą. Nuotoliniame susitikime su mokyklų direktoriai dalyvavo rajono meras V. Mitrofanovas, mero pavaduotojas T. Martinaitis ir administracijos direktoriaus pavaduotojas A. Pekauskas, skyriaus specialistai bei savivaldybės gydytoja ir VŠĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros vyr. slaugos administratorė, kurios išsamiai paaiškino situaciją, susijusią su mokytojų testavimu greitaisiais testais. Testavimas atliekamas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir specialiosios mokyklos mokytojams, kurie dirba ir greitu laiku pradės dirbti su vaikais tiesioginio kontaktu būdu.

Aptarta, kaip mokyklose užtikrinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo „Dėl Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų nuotolinio ugdymo, priežiūros, maitinimo paslaugų mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, teikimo užtikrinimo karantino laikotarpiu“ vykdymas. Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai įpareigoti nuo sausio 25 d. užtikrinti paslaugų teikimą mokyklos patalpose vaikams, kurie neturi sąlygų mokytis namuose arba reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu. Nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams teikiamas karštas maistas, taip pat organizuojamas mokinių pavėžėjimas.

Atkreiptas dėmesys, kad Nacionaliniu mastu pradėtas pasirengimas įtraukiajam ugdymui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimu, švietimo sistema turi sudaryti sąlygas kiekvienam asmeniui ugdytis, gauti reikiamą pagalbą, patirti sėkmę mokantis ir būti nediskriminuojamam dėl ugdymosi poreikių įvairovės ir/ar švietimo pagalbos reikmės. Mūsų rajono savivaldybė turi pasirengti Įtraukaus ugdymo plėtros 2021-2024 metų veiksmų planą. Vienas iš plano tikslų – pritaikyti mokyklų aplinkas ir ugdymo procesus įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Šiam tikslui pasiekti, kiekviena mokykla turi įsivertinti esamą situaciją, pasidaryti darbų, kuriuos reikia atlikti, sąrašą.

Pristatyti pagrindiniai 2020 m. sausio 1 dieną įsigaliojusio Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pasikeitimai. Kalbėta apie paruoštą Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Akmenės rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašą, kuris skirtas Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai, švietimo, švietimo pagalbos ar socialines paslaugas teikiančioms institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, specialistams, dirbantiems su vaiku ir vaiko atstovais pagal įstatymą.

Informuota, kad Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) iki kovo 1 d. ruošiasi pakeisti Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą. Svarstomi 3 galimi egzaminų organizavimo scenarijai: 1. Brandos egzaminai vyks pagal numatytą tvarkaraštį užsienio kalbos kalbėjimo dalį balandžio 7, 8, 9 dienomis vykdant nuotoliniu būdu; 2. Užsienio kalbos kalbėjimo dalį perkelti po visų egzaminų į birželio pabaigą; 3. Keisti tvarkaraštį ir visus egzaminus pradėti vykdyti po birželio 21 d. (taip, kaip buvo 2020 m.). Švietimo įstaigų vadovams priminta, kad iki vasario 8 d. Mokinių registre mokyklos turi suregistruoti visus 10 (II gimnazijos) klasių mokinius į Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP), kuris nuo šių metu pradedamas vykdyti elektroniniu būdu. Jei epidemiologinė situacija bus nepalanki, patikrinimai vyks elektroniniu nuotoliniu būdu. Gegužės 3-14 dienomis vyks elektroniniai Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) testavimai 4 ir 8 klasių mokiniams (skaitymo ir matematikos). Jų vykdymo būdas taip pat priklausys nuo epidemiologinės situacijos Lietuvoje.

Sausio mėnesį švietimo įstaigų vadovai reflektuoja ir įsivertina save kaip įstaigos vadovą. Tai, ką vadovai nuveikė per 2020 m. atsiduria jų veiklos ataskaitose, kurios būna viešinamos švietimo įstaigų internetinėse svetainėse, pateikiamos mokyklų taryboms. Bendruomenės gali teikti siūlymus ir vertinimus dėl veiklos ataskaitos mokyklos tarybai, o mokyklos taryba rašo galutinį įvertinimą ir pastebėjimus dėl vadovo veiklos vertinimo už praėjusius metus. Akcentuota, kad 2021 m. sausio 11 d. pasikeitė vadovų veiklos vertinimo ataskaitos pildymo nuostatai, atkreiptas dėmesys į svarbiausius punktus. Taip pat švietimo įstaigų vadovams buvo pristatytas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. pasirašytas įsakymas dėl mokymosi praradimų dėl Covid-19 pandemijos kompensavimo planas 2021 m. Mokyklų vadovai jau dabar turi įsivertinti kokie bus mokinių mokymosi praradimai dėl pandemijos ir sudaryti planą kaip juos reikės šalinti. Atkreiptas dėmesys į fizinę ir psichologinę mokinių ir mokytojų situaciją. Kalbėta, kad šiuo laikotarpiu labai svarbu prisiminti fizinio aktyvumo naudą ir šią žinutę perduoti pedagogams, mokiniams ir tėveliams.

Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas apibendrindamas susirinkmą, atkreipė dėmesį į vadovo vaidmens svarbą organizuojant ugdymo procesą ir formuojant bendruomenės viziją. Padėkojo mokyklų direktoriams, kad rajone pavyko išvengti didesnių Covid-19 susirgimo atvejų švietimo įstaigose ir paragino dirbti drauge dėl vaikų siekiant ambicingų tikslų ugdymo kokybės prasme.


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija
šaltinis: https://www.akmene.lt/naujienos/aptarta-akmenes-rajono-svietimo-situacija/2509


  • © 2021 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN