Mokslo metų pradžiai – tradicinis susirinkimas


Surengtas tradicinis Savivaldybės vadovų, rajono švietimo, ugdymo ir joms giminingų įstaigų vadovų pasitarimas prieš naujuosius mokslo metus. Dalytasi informacija apie pasiekimus, naujoves ir teisinius aktus, skirtus švietimo, ugdymo įstaigoms.

Kokie darbai artimiausi, kokių reikalų būtina imtis, informavo Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai. Informuota apie naują mokyklinį (geltonąjį) autobusiuką, skirtą Dabikinės specialiajai mokyklai. Mokyklų vadovų paprašyta pateikti mokinių pavėžėjimo grafikus, priminta, kokių teisinių nuostatų privalu laikytis. Paprašyta Mokytojo dienos proga teikti kandidatų pavardes „Metų mokytojo“ apdovanojimui.

Pranešime apie rajono mokyklų rezultatus brandos egzaminuose informuota, kad „keturiais laipteliais pakilome į viršų“, jei lygintume su 2016 metų pasiekimais, tačiau jie dar nėra geri. Aukščiau šalies vidurkio pakilta istorijos, geografijos, informacinių technologijų egzaminų pasiekimais. Visi laikiusieji išlaikė anglų, vokiečių ir rusų kalbos egzaminus. Galima džiaugtis pasiekimais biologijos egzamine. Labiausiai didžiuotis turime vienuolikos abiturientų ypatingais pasiekimais – jie egzaminuose įvertinti po 100 balų.

Švietimo ir mokslo ministerijos specialistų tyrimai parodė, kad Akmenės rajone moksleivių žinios priklauso nuo socialinio statuso. Ministerija pabrėžė, jog rajone sudarytos geros mokymosi sąlygos, yra visos galimybės papildomiems užsiėmimams.

Posėdžio dalyvius su artėjančia Rugsėjo 1-ąja pasveikino Savivaldybės mero pavaduotojas, atliekantis mero pareigas, Apolinaras Nicius, Administracijos direktorė Aromeda Laucienė, direktorės pavaduotojas Algirdas Bučys, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Juozapavičius.Savivaldybės administracijos ryšių su žiniasklaida specialistė Jolanta Šiurkuvienė

akmene.lt


Akmenietis, 31

2017-08-31

Prisijunk prie „Naujoji Akmenė“


Prisijunk su „Facebook“

Ar tau patinka „Naujoji Akmenė“?