Humaniškiausia ateitininkų akcija Papilės Simono Daukanto


Praėjusį savaitgalį Papilės Simono Daukanto gimnazijoje vyko eilinė kraujo donorystės akcija „Aš dovanoju gyvenimą“, kurią organizavo Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai, bendradarbiaudami su NKC Panevėžio filialo Šiaulių skyriaus medikais.

Atlikti šią , gyvybiškai reikalingą pareigą buvo užsiregistravęs 41 geros valios pilietis, gerai suprantantis, kad gal būt būtent jo kraujas išgelbės gyvybę ir dovanos gyvenimą kūdikėliui ar sužeistam avarijoje, gimdyvei motinai ar kovojančiam su baisia liga. Labai maloniai nustebino kaimyninės Ventos gimnazijos 5 abiturientės, sužinojusios apie papilėniškių organizuojamą akciją ir atvykusios į Simono Daukanto gimnaziją atlikti pačią humaniškiausią pareigą. Papilės gimnazijos abiturientams duoti kraujo ir kažkam išgelbėti gyvybę jau tapo daugiamete tradicija. Ir šiemet klasės vadovė, daugkartinė kraujo donorė Kristina Puzarienė su būriu savo auklėtinių buvo pirmieji, atsiliepę į ateitininkų kvietimą. Šios veiklos svarbą supranta ir kaskart donoro vardą tokiose akcijose patvirtina gimnazijos mokytojų, aptarnaujančio personalo, valgyklos darbuotojų, mokinių tėvelių, buvusių mokinių, ateitininkų gausus būrys. Ne visų kilnūs norai šį kartą išsipildė – tik 29 piliečių kraujas buvo tinkamas donorystei.

Už suteiktą galimybę, puikias sąlygas, atidumą ir šeimininkišką rūpestingumą medikai padėkos žodžius visada taria gimnazijos direktoriui Ramūnui Perminui, dailės kabineto vadovei Daliai Sakalauskienei, aptarnaujančiam bei valgyklos personalams, mokytojams, paslaugiems mokinukams, ateitininkams. Akcijos organizatoriai ir vykdytojai tradiciškai savo dėkingumą donorams už jų supratingumą, jautrią širdį ir neįkainojamą turtą išreiškė padėkos dovanėlėmis bei saldumynais. Suprantama, kad tai tik simboliškas dėmesingumo ženklas, nes tikrasis dėkingumas už dovanotą visą gyvenimą bus ištartas kraują gavusių žmonių širdimi ir malda.Genovaitė Pundziuvienė, Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokytoja, Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos globėja

akmene.lt


Akmenietis, 31

2017-10-24

Prisijunk prie „Naujoji Akmenė“


Prisijunk su „Facebook“

Ar tau patinka „Naujoji Akmenė“?