Simono Daukanto 225-ąsias gimimo metines ir Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-metį pasitinkant


Praėjusį ketvirtadienį Papilėje vyko konferencija „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“, kurios tikslas – aptarti svarbius etninės kultūros puoselėjimo klausimus, remiantis naujausiais tyrimų duomenimis.

Konferencijoje pristatyti Etninės kultūros globos tarybos vykdomos Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 metų programos 2017 metais atlikti tyrimai bei naujausi su etnine kultūra susiję leidiniai.

Kartu su Konferencija rengiamame Etninės kultūros globos tarybos ir jos padalinių – regioninių etninės kultūros globos tarybų – bendrame posėdyje buvo nagrinėjami šiuo metu visai etninės kultūros puoselėtojų bendruomenei itin reikšmingi klausimai: etninės kultūros specialistų poreikis Lietuvos švietimo sistemoje, Lietuvos regioninės politikos gairės ir kt.

Šiais klausimais pasisakė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys, doc. Rūta Vildžiūnienė, prof. dr. Rimantas Balsys, doc. dr. Filomena Kavoliutė. istorikė Vida Girininkienė.

Istorikė V. Girininkienė Konferencijoje pristatė 2018 metų kalendorių, skirtą istoriko, švietėjo Simono Daukanto gimimo 225-osioms metinėms

Šiaulių universiteto doc. dr. Juozas Pabrėža gražia žemaitiška šneka pristatė ką tik iš spaudos išėjusią jo parašytą „Žemaičių gramatiką“.

Konferencijos dalyvius pasveikino Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas.Janina Rekašienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

J. Irnienės nuotraukoje – istorikė V. Girininkienė

akmene.lt


Akmenietis, 31

2017-11-23

Prisijunk prie „Naujoji Akmenė“


Prisijunk su „Facebook“

Ar tau patinka „Naujoji Akmenė“?