Sausio 13-osios minėjimas


Laisvės gynėjų dienos minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčioje.

Klebonui Olijandrui Jurevičiui žengiant į bažnyčią, kartu žygiavo Gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės Akmenės 609 šaulių kuopos nariai nešini trispalvėmis. Skaitinį iš Šventojo rašto skaitė Kultūros rūmų režisierė Viktorija Čapienė. Po šv. Mišių prisiminimus apie Sausio 13-ąją skaitė renginių organizatorė Jurgita Valčikaitė, o dainas apie laisvę dovanojo etninės kultūros specialistė Marija Urbonienė ir kapelos „Akmena“ vadovas Aurimas Švažas. Pasisakė Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas. Po iškilmingo minėjimo bažnyčioje visi žygiavo link Laisvės paminklo. Pagerbiant žuvusius prie paminklo buvo padėta gėlių puokštė, uždegtos žvakės, deginami aukurai. Minėjimą vainikavo Šaulių iššautos salvės.

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Edita Daniela Statkienė

akmene.lt


Akmenietis, 31

2018-01-22

Prisijunk prie „Naujoji Akmenė“


Prisijunk su „Facebook“

Ar tau patinka „Naujoji Akmenė“?