Esame vieni dėl kitų


Viešosios bibliotekos Eglesių kaimo biblioteka-filialas spalio mėnesį mini 50-ąsias įkūrimo metinės.

1967 metai laikomi Eglesių kaimo bibliotekos įsteigimo metais. Jos steigėjas - Kultūros skyrius. Pirmasis bibliotekos darbuotojas buvo Juozas Daunys. Ji įsikūrė tuometinėje kolūkio raštinėje. Pradinį bibliotekos fondą sudarė gyventojų dovanotos knygos ir nauji periodiniai leidiniai. Plečiant savo fondus biblioteka buvo perkelta į gyvenamąjį namą. Čia jai buvo nuomojamas 8m2 kambarys. 1988m. bibliotekoje pradėjo dirbti V. Dobrikaitė-Jankauskienė. Susikūrė vaikų būrelis „Smalsutis". 1998 metais biblioteka perkeliama į naujas, šiek tiek mažesnes, naujai sutvarkytas Šaltiškių kaime esančias patalpas. Bibliotekos fondą sudaro įvairi literatūra, didžiąją jos dalį - grožinė. Ji daugiausia pamėgta skaitytojų. Kasmet visos šventinės programos papildomos vaikų būrelio pasirodymais. Bibliotekoje vyksta tradiciniai renginiai: Advento vakarai, Užgavėnės, literatūrinės popietės, renkama kraštotyrinė medžiaga, ruošiamos spaudinių parodos. Čia ateina žmonės, norintys bendrauti, kurie domisi juos supančiu pasauliu, turintys potraukį skaityti knygas, laikraščius, žurnalus. Iš projekto „Bibliotekos pažangai“ gauti 4 kompiuteriai, kuriais naudojasi skaitytojai ir bibliotekos-filialo darbuotojai.

Bibliotekos vyr.specialistė Virginija Jankauskienė supažindino skaitytojus, svečius su bibliotekos istorija, aktyviausiais skaitytojais.

Gerbiamai kolegei, Eglesių kaimo bibliotekos-filialo vyr.specialistei Virginijai Jankauskienei renginio metu Akmenės rajono savivaldybės mero padėkos raštą įteikė Akmenės rajono mero pavaduotojas Apolinaras Nicius, Lietuvos Respublikos Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėkos raštą įteikė Seimo nario padėjėja Justina Kazickaitė. Seimo narys Valius Ąžuolas padovanojo bibliotekai knygą „Lietuvos statutas“. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė įteikė padėką gerbiamai kolegei, pasveikino aktyviausius skaitytojus I.Daunienę, G.Garalytę.

Jaunieji bibliotekos skaitytojai padovanojo nuotaikingą spektaklį – pjesę „Knyga suranda draugą“.Viešosios bibliotekos direktorė Zita SinkevičienėA.Juciuvienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, aktyviausia bibliotekos skaitytoja Gabrielė Garalytė ir Eglesių kaimo bibliotekos-filialo vyr.specialistė Virginija Jankauskienė

akmene.lt


Akmenietis, 31

2017-10-27

Prisijunk prie „Naujoji Akmenė“


Prisijunk su „Facebook“

Ar tau patinka „Naujoji Akmenė“?