Spalio 18 d., ketvirtadienį, Akmenės rajono savivaldybėje vyko susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministre Egle Radišauskiene ir vyriausiąja patarėja užimtumo klausimais Asta Aranauskiene.

Susitikimo, kuriame dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos vadovai, darbuotojai, Užimtumo tarnybos Akmenės skyriaus vedėjas Algis Rudys ir Užimtumo tarnybos atstovė iš Šiaulių Daiva Čiegienė , metu buvo diskutuojama apie numatomą įgyvendinti „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims“ modelį.

Šiam modeliui, atsižvelgiant į ilgalaikio nedarbo tendenciją ir socialinės paramos gavėjų skaičių, Vyriausybė pasirinko 7 bandomąsias savivaldybes: Alytaus, Akmenės, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio miesto, Šilutės ir Utenos.

Užimtumo tarnybos, savivaldybių, Nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir darbdavių bendradarbiavimu grįsto modelio tikslas – integruoti bedarbius į darbo rinką, didžiausią dėmesį skiriant ilgalaikiams bedarbiams.

Projektą numatoma vykdyti keliais etapais. Žmogus, neturintis darbo, galėtų kreiptis į savivaldybę arba Užimtumo tarnybos skyrių, kuriame būtų atliekamas pirminis jų vertinimas. Po vertinimo asmeniui būtų paskirtos priemonės ir paslaugos, paskiriamas atvejo vadybininkas. Šis darbuotojas sudarytų bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių vertinimą, nustatytų reikalingas paslaugas (profesinis mokymas, psichologo konsultacijos, lydinčio asmens paslaugos, reabilitacija ir pan.), organizuotų reikiamus susitikimus. Įvykdžius parinktų priemonių planą ir nusprendus, kad žmogus jau pasirengęs darbui, jam galėtų būti skiriamas bandomasis darbas. Bandomajam laikotarpiui praėjus sėkmingai, asmeniui galėtų būti suteikiamas nuolatinis darbas. Jei bandomasis laikotarpis praeitų nesėkmingai – žmogui būtų atnaujinimas individualus priemonių planas.

Susitikimo metu buvo pasidalyta gerąja bandomojo projekto patirtimi Šilutėje, kurioje savivaldybės, seniūnijų, darbdavių ir Užimtumo tarnybos bendromis pastangomis nedarbas per kelis mėnesius sumažėjo 2,5 procento. Tuo pačiu buvo aptartos galimybės kuo sėkmingiau įgyvendinti modelį Akmenės rajone.

akmene.lt


2018-10-23

Artimiausi renginiai