Šiaulių universiteto dėstytojas doc. Juozas Pabrėža dabar važinėja po Lietuvą pristatinėdamas savo knygą ,,Žemaičių kalba ir rašyba“. Šitą pristatymą išgirsti, susitikti su gerbiamu dėstytoju, nusišypsojo laimė ir akmeniškiams.

Akmenės TAU kvietimu jis atvyko į Akmenę ir Krašto muziejuje kalbėjo apie gimtąją žemaičių kalbą. Taip taip, kalbą, o ne tarmę! Tą įrodyti visada pasiryžęs gerbiamas docentas, ir tam įrodymui gali pateikti daugybę argumentų ir iš fonetikos, ir gramatikos, ir leksikos. Tai ir daro savo knygoje, kuri yra jo keturiasdešimties metų darbo rezultatas. Rezultatas, kuris atsirado iš jau a.a. profesoriaus Alekso Girdenio paskatinimo ir rėmimo, iš ilgų ekspedicijų po Žemaitiją, iš kruopštaus ir nuoširdaus darbo... Visą valandą dėstytojas kalbėjo tik žemaitiškai – sklandžiai ir įtaigiai žėrė mokslinius faktus, šmaikščiai citavo užrašytus gyvosios kalbos pavyzdžius... Pralėkė ta valandėlė nė nepastebėta... Savo gimtųjų tarmių mokėjimą parodyti panoro ir keletas TAU klausytojų, paskaitydamos įvairius tekstus. O pabaigoje dėstytojas dalino autografus savo knygoje ,,Žemaičių kalba ir rašyba“, įteikė Žemaičių draugijos išleistus žemaičių pasus - visų pirma popietę gražiai žemaitiškai vedusiai TAU klausytojai Vandai Bernotienei, taip pat Akmenės TAU vadovei Vilgerminai Stonienei bei jų vyrams.
Kadangi tai jau buvo paskutinis rimtas šių mokslo metų užsiėmimas, buvo pašventinta Akmenės TAU vėliava, vadovė pasveikino gražų jubiliejų švenčiantį Bronislovą Jaškulį. Popietę paįvairino Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokytojų atliekamos nuotaikingos smuikų melodijos... Visi buvo vaišinami arbata ir žemaitiškais skanėstais. Šitaip smagiai ir žemaitiškai Akmenės TAU užbaigė jau trečiuosius mokslo metus.


Elena Gubovienė
Nuotraukos autorius: Mindaugas LAUKYS


2018-06-08

Artimiausi renginiai