Lapkričio 21 d. Akmenės rajono Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Gintarėlis“ vyko respublikinė metodinė – praktinė konferencija ,,ŽAISMINGAS KALBOS UGDYMAS(IS) IKIMOKYKLINIAME IR PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE“, kurios tikslas – pedagogų metodinės veiklos sklaida, dalijantis gerąja darbo patirtimi, ugdant vaikų kalbinius gebėjimus bei skatinant vaiką veikti.
Nuotaikingai lietuvių liaudies dainomis, šokiais bei improvizacija „Apie duonelės kelią“, konferenciją pradėjo Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Gintarėlis“ ugdytiniai (parengė neformaliojo ugdymo pedagogės V. Guobienė ir R. Juškuvienė).
Sveikinimo žodį tarė Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė N. Lukauskaitė, Akmenės gimnazijos direktorė A. Lipkinienė ir Švietimo padalinio (ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Gintarėlis“) vadovė L. Garalienė.
Konferencijos organizatorės džiaugėsi, kad sulaukė labai aktyvaus Lietuvos pedagogų susidomėjimo organizuojama konferencija ir noru dalintis praktika išbandytomis idėjomis. Šioje konferencijoje 22 pranešėjos, atvykusios iš Kėdainių, Telšių, Joniškio, Klaipėdos, Šiaulių, Mažeikių ikimokyklinio ugdymo įstaigų pristatė 14 pranešimų apie kalbinių gebėjimų ugdymą ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Gintarėlis“ pedagogės (L. Numsėdienė, L. Ivanovienė, V. Guobienė, Z. Pranckienė ir G. Garbaliauskienė) pristatė 3 pranešimus ir pateikė filmuotos medžiagos apie ikimokyklinio amžiaus ugdytinių kalbinių gebėjimų ugdymą, taikant žaismės principą.
Džiaugiamės malonia, ramia atmosfera, kuri vyravo visos konferencijos metu. Smagu, kad kolegės išsivežė šiltus, jaukius įspūdžius bei idėjas į savo gimtus kraštus.
Nuoširdžiai dėkojame už seimo nario V. Ąžuolo vardu perduotus sveikinimus ir atminimo dovanėles, kurias įteikė padėjėja-sekretorė Alfreda Jacikevičienė.Konferencijos organizatorės
Leta Numsėdienė ir Laura Ivanovienė

2018-12-05