Linksma diena mums nušvito balandžio 7-ąją. Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčioje 18-tą kartą surengtas respublikinis suaugusiųjų chorų sakralinės muzikos festivalis „Aleliuja“.

Renginio organizatorius – Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro mišrus choras „Cementininkas“, vadovaujamas Žydrūnės Kazlauskaitės (koncertmeisterė Jolita Švenienė) – koncertą simboliškai pradėjo Johano Valentino Rathgeberio „Halleluja“ ir Klauso Heizmano „Tau, Viešpatie, garbė“. Velykų savaitės ir pavasario šilumos padiktuotą nuotaiką spinduliavo solistė Gabrielė Montvilaitė (vadovė Ž. Kazlauskaitė), atlikusi lyrinę giesmę „Jėzaus meilė“. Svečiai iš Šiaulių kultūros centro, kamerinis choras „Vasara“, vadovaujamas Kornelijaus Luotės (koncertmeisterė Irina Kudinova) atliko Leonido Abariaus „Ryto maldoj“ ir Kareno Lafferty, Johhano Pachelbelio „Pirma ieškokite Dievo karalystės“.
Malonu buvo išgirsti Ž. Kazlauskaitės lyrinį sopraną drauge su kamerine choro „Cementinkas“ grupe, atliekant Michalo Lorenco „Ave Maria“. Kompoziciją praturtino ne tik subtilūs J. Švenienės klavišinių garsai, bet ir Naujosios Akmenės muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis (vadovė Danguolė Vanagienė).
Renginį nuspalvino Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro mišraus choro ,,Draugystė“ pasirodymas. 2017 m. pažymėjęs kūrybinės veiklos 55-metį, choras tuokart pademonstravo subrandintą, aukštu profesionalumo pasižyminti stilių ir subtilią chorinio dainavimo manierą. Skambėjo Josepho Haydno ,,Būk pagarbintas”, Normano Ramsey ,,Aarono palaiminimas“ ir Konrado Kavecko ,,O Kristau, Pasaulio valdove“.
Renginį vainikavo jungtinis chorų pasirodymas. Skambėjo gražiausios būsimos dainų šventės melodijos. Koncerto pabaigoje solistės Daivos Palionienės ir jungtinio choro atlikta Gintauto Abariaus „Dieve, laimink Lietuvą“, pritariant J. Švenienei (fortepijonas), Aurimui Švažui (būgnai), Rimantui Gintauskui (bosinė gitara) ir smuikininkų ansambliui (vadovė D. Vanagienė) sukūrė ne tik pakilią sekmadienio Atvelykio išvakarių nuotaiką, bet ir sužadino tautinius jausmus. Be abejonės, šis renginys – ne tik graži Velykų laikotarpio muzikinė tradicija, bet ir būdas sustiprinti draugiškus chorų partnerystės ryšius.Renginį vedė ir eiles skaitė Andromeda Makselienė.


Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Edita Daniela Statkienė

akmene.lt


2018-04-12

Artimiausi renginiai